Your U of T Resource Finder
Skip to Content

Albanian Students’ Association (ASU) St George

Albanian Students’ Association is a club that aims to create a sense of community among students of Albanian background as well as those interested in Albanian culture. It is our intent to offer all University of Toronto members a chance to experience Albanian culture and tradition.

Shoqata e Studentëve Shqiptarë në U of T është një klub që ka si qëllim të krijojë një ndjenjë komuniteti midis studentëve me origjinë shqiptare. Synimi ynë është që t’ofrojmë të gjithë pjestarëve një mundësi të përjetojnë kulturën dhe traditën shqiptare.

Group Administration

Primary Contact

Ensi Cullhaj President

Administrative Officers

Julian Hoxha Treasurer Arvjola Zogu Vice President

Other Executive Members

Ensi Cullhaj President Julian Hoxha Treasurer Arvjola Zogu Vice President

Group Expires:

September 30, 2024 11:59 pm

Last Updated:

November 24, 2023 7:38 pm

Events

No events exist for this group.

Opportunities

No opportunities exist for this group.