Your U of T Resource Finder
Skip to Content

University of Toronto Vietnamese Students’ Association (UTVSA) St George

The University of Toronto Vietnamese Students’ Association (UTVSA) is a non-profit organization founded in 1981. Since then, the UTVSA has sought to promote and preserve Vietnamese language and culture by encouraging dialogue between University of Toronto students and the Vietnamese community. In collaboration with Vietnamese Students’ Unions from other Universities around Ontario, UTVSA has actively worked to better the University experience for Vietnamese students by providing a strong supportive social network, organized social and academic based events, and a forum for discussion within a vibrant Vietnamese community.

Regardless of whatever changes may come with varying social context, demographic, members and leaders, UTVSA’s fundamental goal has always remained the same. Through networking events, self-improvement workshops, cultural workshops, fundraisers, and many socials, this is how UTVSA hopes to achieve it. They are a place of open arms, welcoming anyone to reach out and connect. Regardless of who or where someone is from, UTVSA aims to ignite a spark in them an appreciation for Vietnamese culture, and to continue fueling the flames in those already with a burning passion for all that is Vietnam.

Hội Sinh Viên Việt Nam Đại Học Toronto (UTVSA) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1981. Từ khi bắt đầu, hội đã đề ra mục tiêu gìn giữ và quảng bá văn hoá và ngôn ngữ Việt bằng cách khuyến khích sự trao đổi giữa sinh viên Đại học Toronto và cộng đồng Việt Nam. Thông qua sự cộng tác với các hội sinh viên Việt Nam khác trên toàn tỉnh bang Ontario, UTVSA đã và đang tích cực hoạt động nhằm mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho sinh viên Việt Nam. Hội thường xuyên tổ chức những sự kiện và hoạt động giao lưu văn hoá, tạo điều kiện cho các thành viên kết nối với nhau, cũng như những buổi tư vấn về học thuật hay kỹ năng sống nhằm hỗ trợ sinh viên. Bên cạnh đó UTVSA cũng là nơi để mọi người cùng nhau ăn mừng trong những dịp lễ quan trọng của Việt Nam.

Mục đích hoạt động của UTVSA đã, đang và sẽ không thay đổi theo bất kỳ sự thay đổi nào trong xã hội và chính trị, trong bất cứ hoàn cảnh, thời điểm nào và dưới sự điều hành của bất kỳ ai. Hội luôn chào đón tất cả mọi người đến giao lưu và sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Bất kể bạn là ai hay đến từ đâu, UTVSA hy vọng sẽ nhóm lên trong bạn niềm yêu thích và sự cảm kích đối vời nền văn hoá Việt Nam.

Group Administration

Primary Contact

Emily Huynh Co-President

Administrative Officers

Jane Ngo Vice President of Events Team Emily Huynh Vice President of External Affairs

Other Executive Members

Kensington Tran Co-President

Group Expires:

September 30, 2024 11:59 pm

Last Updated:

May 10, 2024 9:41 am

Events

No events exist for this group.

Opportunities

No opportunities exist for this group.